Marko Seppälä

0400 378959

Janne Salo

0400 236 989

Marko Seppälä

0400 378959

Janne Salo

0400 236 989

erikoistuminen..

Juva, Koikkala

Elokuussa 2012 avattu myös Juvan ja Puumalan välimaastoon sijoittuva Koikkalan noutomyynti piste, jossa soramurskeiden lisäksi myös salaojasepelit. Kalliomurskeiden valmistus alkaa keväällä 2013.

Kiviaineksia myy, markkinoi sekä kuljettaa Leo Summanen p. 0400-259089 sekä Mika Summanen p. 0400-255186.

Soita tai lähetä viestiä Suomen Kivisoran ammattilaisille